ഇത് ചെയ്‌താല്‍ എത്ര കറുത്ത മുഖമായിരുന്നാലും വെളുപ്പായി മാറും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ

നല്ല വെളുത്തു തുടുത്ത മുഖം എന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഇതിനായി പല വഴികളും നോക്കുന്നവരും ഉണ്ട് നല്ല വെളുപ്പ് നിറത്തിനു പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൽ പാരമ്പര്യം മുതൽ നല്ല ഭക്ഷണം വരെ ഉള്ള പൽ ഘടകങ്ങളും വരും വെളുപ്പും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം സൗന്ദര്യത്തിനു മാറ്റേകുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വഭവവികം ആയി ഇത്തരം ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനു ചര്മ സംബന്ധമായ പല സംരക്ഷണങ്ങളും വേണ്ടി വരും വെളുപ്പ് നിറം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് പല സോപ്പുകളും ക്രീമുകളും ചർമം വെളുക്കുമെന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യുത്വം കണ്ടറിയുക തന്നെ വേണം ഇവ പലപ്പോഴും ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം വരുത്തുന്നതും ആവും വെളുപ്പിനായി കെമിക്കൽ കലർന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത നല്ലത് അത് പല ദോഷകങ്ങളും ചെയ്യും വെളുപ്പ് ന്ബൽകാൻ പറ്റുന്ന ചില വീട്ടു വാദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *