ആരാധകരെയും സിനിമ ലോകത്തെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്

ആരാധകരെയും സിനിമ ലോകത്തെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മികച്ച അഭിനയം കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും ആരാധകര്ദ്ര പ്രിയ നടി ആയി മാറിയ നടി രേഷ്മ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നദിയും മോഡലുമായ രേഷ്മയെ ഭർത്താവു ആണ് വേദി വെച്ച് കൊലപെടുത്തിയത് അഭിനയത്തിന് പുറമെ ഗായിക എന്ന നിലയിലും മോഡല് എന്ന […]