ഇത്രക്ക് രുചിയോടു കൂടി നിങൾ കടല കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ

ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതരഹ് പോലെ വറുത്തരച്ച കടല കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.
സ്റ്റേഹരണ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഒക്കെ പോയി വറുത്തരച്ച കടലക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ എ കടലയുടെ ഉള്ളിലേക് നന്നായിട്ട് മസാലയും പിടിച്ചു കാണും കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനും നല്ല ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നു ശാന്തമായി കടല കറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തൊന്നും ഒട്ടും മസാല പിടിച്ചു കാണില്ല കറിയുടെ ഗ്രീവി വെള്ളം പോലെ ഇരുന്നു കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് അത് പോലെ ഉള്ള കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം അതിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *