മരിച്ചു പള്ളിയിൽ അടക്കിയ പരേതൻ തിരിച്ചു വന്നു

മരിച്ചു മണ്ണിൽ അടക്കിയ പരേതൻ പതിനഞ്ചാം ദിനം തിരിച്ചെത്തി കണ്ണു തള്ളി വീട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞ മാസം 16ന് ആടികൊല്ലി സെൻ സെബാസ്റ്റിയൻ പള്ളിയിൽ ആണ് അടക്കം ചെയ്തത്. എല്ലാവരും കൂടി അടക്കം ചെയ്ത സജിയെ കണ്ടു നാട്ടുകാർ ഞെട്ടി തരിച്ചു പരേതൻ തിരിച്ചെത്തിയ കഥ പുൽ പള്ളി മുഴുവൻ പറന്നു പുൽപ്പള്ളി ആടി കൊല്ലി തേകന്ന കുന്നിൽ മത്തായിയുടെ മകൻ സജി ഇടക്കിടെ വീട് വിട്ടു പോവാറുണ്ട് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ആണ് വീട് വിട്ടു പോയത് മറ്റു വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മതാവുമായും സഹോതരുമായും പിന്നീട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *